O Hallelu Jah TV

Oglądasz właśnie stronę internetową diakonii medialnej Wspólnoty Hallelu Jah.
Wszystkie materiały na tej stronie powstały dzięki pracy członków diakonii lub przy ich wydatnej pomocy.
Oto oficjalna wizytówka diakonii:

DIAKONIA MEDIALNA

Cel: Formacja przez media. Ewangelizacja medialna.

Nowa grupa medialna Hallelu Jah została powołana 2017 roku, choć wcześniej (z przerwami) funkcjonowała przez szereg lat pod opieką Piotra Pietrusa.

Obecnie w grupie jest 15 osób, które są włączone w szereg zadań:

  • otwarcie na inspiracje i natchnienia Ducha
  • prowadzenie wspólnotowych stron internetowych
  • prowadzenie profili w mediach społecznościowych
  • tworzenie portalu medialnego Hallelu Jah TV
  • transmisje i retransmisje spotkań modlitewnych
  • archiwizacja wydarzeń wspólnotowych foto i video
  • ewangelizacja przez filmy, audycje, artykuły

Animatorem diakonii jest Tomasz Piechnik.

Prosimy o modlitwę abyśmy mogli się rozwijać na większą chwałę Bożą!